Türkiye’de genç nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İstatistiklerle Gençlik 2023” araştırmasına göre, nüfusun yüzde 15,1’ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 872 bin 39 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3’ü genç erkek, yüzde 48,7’si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

GENÇ NÜFUS ORANI GERİLEYECEK

Nüfus projeksiyonlarında, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030’da yüzde 14, 2040’ta yüzde 13,4, 2060’ta yüzde 11,8 ve 2080’de yüzde 11,1’e gerileyeceği öngörüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu.

EN DÜŞÜK VE YÜKSEK İLLER

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5’le Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,1’le Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2’yle Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,1’le Balıkesir, yüzde 12,2’yle Muğla ve yüzde 12,4’le Ordu olarak sıralandı.

MEDENİ DURUMDA CİNSİYET FARKLILIĞI

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olması dikkati çekti.

Genç erkek nüfusun 2023’te yüzde 96,4’ünün hiç evlenmediği görülürken yüzde 3,5’inin evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu kayıtlara geçti. Genç kadın nüfusun ise yüzde 86,8’inin hiç evlenmemiş, yüzde 12,7’sinin evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ

2020-2022 yıllarına ilişkin “hayat tabloları” dikkate alındığında, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,5, erkekler için 74,8 ve kadınlar için 80,3 yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 63,5 yıl, erkekler için 60,8 yıl ve kadınlar için 66,2 yıl olduğu belirlendi. Diğer bir ifadeyle, 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

OBEZİTE ORANI ARTTI

Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı yüzde 4,6 iken bu oran 2022’de yüzde 5 oldu.

Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 4,8 olan söz konusu oran, 2022 yılında yüzde 5,3’e, genç kadınlarda aynı dönemde yüzde 4,5’ten yüzde 4,6’ya yükseldi.

Öte yandan 2019’da genç nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 64,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 65,6 oldu.

Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 64,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 66,0, genç kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 64,3 iken 2022 yılında yüzde 65,3 oldu.

MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2022 ve 2023 yıllarında yüzde 69,2 oldu.

Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2022 yılında yüzde 84,8 iken geçen yıl yüzde 86,8’e yükseldi. Bu oran 2023 yılında genç erkeklerde yüzde 89,1, genç kadınlarda ise yüzde 84,4 olarak hesaplandı.

18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 33,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti.

18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 54 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 33,3, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 olarak belirlendi.

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı yüzde 52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 13,2 oldu.

Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 55,4 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 32,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,2 oldu.

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında 2023 itibarıyla yüzde 45,5 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile başarı, yüzde 12,6 ile sevgi izledi.

Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 42,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 25,6 ile başarı ve yüzde 15,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 49 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,7 ile başarı ve yüzde 16,6 ile sevgi izledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x